Jumaat, 11 November 2011

KATA PEMERITATABAHASA : IALAH DAN ADALAH
1. Jika contoh sebelum ini tentang rumus ATM untuk membezakan penggunaan "dari" dan "daripada", pada kali ini, baik juga jika diutarakan rumus tentang kata pemeri "ialah" dan "adalah". Ramai juga pengguna bahasa keliru untuk menggunakan, sama ada "ialah" atau "adalah".

2.   Kata "ialah" digunakan di hadapan frasa nama.
    Contohnya:
    Bapa saya ialah pegawai di bank itu.

3.   Kata "adalah" digunakan di hadapan frasa sendi nama dan frasa adjektif.
    Contohnya: Keterangan tentang hal itu adalah seperti yang tertera pada borang.
    Contohnya: Kenyataannya adjektif.
    Contohnya: Keterangan tentang hal itu adalah seperti yang tertera pada borang. 
    Contohnya: Kenyataannya adalah benar.

4.   Untuk mengingati atau menguasai rumus ini, agak sukar jikalau
        kita tidak menguasai golongan kata. Oleh itu, disarankan agar kita
        menguasai hal ini dengan sebaik-baiknya.

5. Namun begitu, cuba lihat penjelasan di bawah.
    ialah - sebelum frasa nama
    ialah - nama
    = kata "ialah" ada dua huruf "a"
    = nama pun ada dua huruf "a"
    adalah- sebelum frasa sendi nama
    adalah– sendi
    adalah - sendi
    = kata "adalah" ada huruf "d"
    = sendi pun ada huruf "d"dan ada bunyi "di"
   adalah - sebelum frasa adjektif
   adalah - adjektif
   = dua huruf pertama "adalah" ialah "ad"
   = dua huruf pertama "adjektif" pun "ad"

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...