Jumaat, 11 November 2011

PENGGANDAAN

TATABAHASA: PENGGANDAAN

PENGGANDAAN
Proses penggandaan dalam bahasa Melayu ialah proses yang menggandakan kata dasar. Dalam proses demikian, kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau penggandaan separa. Kata dasar boleh digandakan secara berentak, iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu.


Tiga Jenis Penggandaan
a) penggandaan penuh
b) penggandaan separa
c) penggandaan berentak


Penggandaan Penuh
Penggandaan penuh ialah proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar, sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan ataupun tidak.
Contohnya:
pulau-pulau
suku-suku
tinggi-tinggi
cantik-cantik

buku-buku
kura-kuratiba-tiba
mata-mata
fail-fail
pemimpin-pemimpin

kehendak-kehendak
pelatih-pelatih
persatuan-persatuan

petugas-petugas
pelajar-pelajar

Penggandaan Separa
Penggandaan separa ialah proses yang menggandakan sebahagian daripada kata dasar sahaja. Kata dasar boleh merupakan kata tunggal ataupun kata terbitan. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar.
Contohnya:
berlari-lari

sepandai-pandai
berturut-turut
kejar-mengejar

tolong-menolong
kasih-mengasihi
lelaki

tetamu
sesiku

Penggandaan Berentak
Penggandaan berentak ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. Penggandaan ini dibahagikan kepada tiga jenis.


Contohnya:
Pengulangan vokal Pengulangan konsonan Bebas
sayur-mayur

gunung-ganang
anak-pinak
kuih-muih

mundar-mandir
saudara-mara
hina-dina

bolak-balik
titik-bengik
Kata ganda perlu diletakkan tanda sempang (-).

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...