Jumaat, 11 November 2011

PEMAJMUKANTATABAHASA: PEMAJMUKAN
PEMAJMUKAN
Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit, iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain.
Contohnya:
jalan raya
tengah hari
lebuh raya
warga kota
bandar raya

atur cara
kereta api
sari kata
ambil alih

urus setia
susun atur
reka bentuk
maklum balas

kemas kini
kertas kerja
gambar rajah

Kata yang telah mantap dieja sebagai satu perkataan.

antarabangsa
beritahu
bumiputera
jawatankuasa
kakitangan
kerjasama
olahraga
matahari
setiausaha
sukarela
suruhanjaya
tandatangan
tanggungjawab
warganegara
pesuruhjaya


Perkataan yang tergolong dalam golongan kata tertentu dieja bercantum juga

peribadi (kn)
peribahasa (kn)
dinihari (kn)
hulubalang (kn)
perikemanusiaan (kn)

padahal (kh)
darihal (kh)
barangkali (kh)
kadangkala (kh)
apakala (kh)
walhal (kh)
bagaimana (kt)


Pengimbuhan kata majmuk

Kata yang menerima awalan atau akhiran sahaja ditulis sebagai dua perkataan.
Contohnya:
diambil alih
menerima pakai
kenal pastikan
diguna semula

bercampur aduk
berurus niaga

Kata yang menerima apitan ditulis sebagai satu perkataan.
Contohnya:
pengambilalihan
pengenalpastian
mencampuradukkan
pengemaskinian

diurusniagakan
kedayaserapan
menggarispusatkan

menyatupadukan
persuratkhabaran
penguatkuasaan

penambahbaikan
menguatkuasakan

sukacita (ka)
dukacita (ka)
kepada (ksn)
daripada (ksn)
apabila (kh)
manakala (kh)

padahal (kh)
darihal (kh)
barangkali (kh)
kadangkala (kh)
apakala (kh)walhal (kh)
bagaimana (kt)


Pengimbuhan kata majmuk
Kata yang menerima awalan atau akhiran sahaja ditulis sebagai dua perkataan.
Contohnya:
diambil alih
menerima pakai
kenal pastikan
diguna semula

bercampur aduk
berurus niaga
Kata yang menerima apitan ditulis sebagai satu perkataan.
Contohnya:
pengambilalihan
pengenalpastian
mencampuradukkan
pengemaskinian

diurusniagakan
kedayaserapan
menggarispusatkan

menyatupadukan
persuratkhabaran
penguatkuasaan

penambahbaikan
menguatkuasakan
Penggandaan kata majmuk
Kata yang dieja bercantum hendaklah digandakan keseluruhan kata atau unsur.
Contohnya:
tandatangan-tandatangan

setiausaha-setiausaha
pesuruhjaya-pesuruhjaya

warganegara-warganegara
jawatankuasa-jawatankuasa

kakitangan-kakitangan
Kata yang ditulis terpisah digandakan pada unsur atau kata pertama sahaja.
Contohnya:
alat-alat tulis
gambar-gambar rajah
balai-balai raya

suku-suku kata
garis-garis pusat k

apal-kapal terbang
Menteri-Menteri Besar

Naib-Naib Canselor
Penolong-Penolong Pendaftar

Ketua-Ketua Menteri

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...